verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden – school- en groepsboekingen 


1. Toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden 

De conventies tussen beide partijen worden enkel en volledig geregeld via deze algemene verkoopsvoorwaarden en via de speciale verkoopsvoorwaarden tussen de klant en de Kathedrale kerkfabriek Sint-Baafs. Iedere andere regeling die door de klant wordt aangebracht is van geen invloed op deze algemene verkoopsvoorwaarden. 


2. Groepstarief
 

De Kathedrale kerkfabriek Sint-Baafs biedt speciale voorwaarden aan groepen (volwassenen, studenten en kinderen) en scholen die op voorhand reserveren. Het begrip “schoolgroep” betekent een groep kinderen begeleid door één of meerdere leerkrachten. Om van het groepstarief te kunnen genieten moet een groep samengesteld zijn uit minstens 15 betalende deelnemers die het bezoekerscentrum Lam Gods Sint-Baafs allemaal op dezelfde dag bezoeken en dient er vooraf gereserveerd te worden. Alle deelnemers moeten zich tegelijk aan de ticketbalie van het bezoekerscentrum Lam Gods Sint-Baafs melden (zie het aangegeven uur in de bevestiging). 

3. Groepsreservaties


3.1. Hoe reserveren? 
De kathedrale kerkfabriek Sint-Baafs aanvaardt enkel via de website ingevulde reservatieformulieren. Er wordt van de groepen verwacht dat zij per bezoekdag en per groep een verschillend formulier invullen. Dit formulier kan worden ingevuld op de website van de Sint-Baafskathedraal. Om te kunnen genieten van het « groepstarief » moet de reservatie minstens 10 werkdagen vóór de bezoekdag worden ingediend.3.2. Offertes 
Een offerte of prijsopgave is steeds vrijblijvend en geldig zoals opgegeven in de offerte. Alle tarieven zijn steeds inclusief btw. In de offerte wordt rekening gehouden met de door de klant opgegeven bezoekdatum en uur. Indien dit niet mogelijk is, voorziet de Kathedrale kerkfabriek Sint-Baafs een aansluitend alternatief.3.3. Bevestiging van de reservatie
De reservatie wordt ingepland en bevestigd aan de klant d.m.v. een offerte. Na goedkeuring van de offerte wordt de reservatie definitief en ontvangt de klant een factuur. Groepen die de factuur één week voor de gereserveerde bezoekdag nog niet ontvangen hebben, dienen contact op te nemen met de Sint-Baafskathedraal (+ 32 9 269 20 45). 4. Ontvangst van de tickets ter plaatse 


De verantwoordelijke biedt zich op de dag van het bezoek aan bij de ticketbalie. Hij/Zij moet in het bezit zijn van de factuur. Hier krijgt de verantwoordelijke het aantal gereserveerde toegangstickets en de nodige informatie voor het bezoek. Vervolgens vergezelt hij/zij de groep aan de ticketcontrole. 
5. De groep bestaat uit minder deelnemers dan voorzien Indien er op de dag van het bezoek minder deelnemers aanwezig zijn dan het gereserveerde of bevestigde aantal, worden deze contant terugbetaald aan de ticketbalie van het bezoekerscentrum Lam Gods Sint-Baafs, na de nieuwe verrekening van het aantal gratis begeleiders. Een minimum van 15 betalende deelnemers is vereist om recht te hebben op een terugbetaling. 6. De groep bestaat uit meer deelnemers dan voorzien Als er op de dag van het bezoek meer deelnemers zijn dan voorzien, betaalt de verantwoordelijke de bijkomende tickets aan de ticketbalie. Hij/Zij krijgt dan het aangepaste en correcte aantal tickets.7. Het gebruik van hardware tijdens het bezoekBezoekers van het bezoekerscentrum Lam Gods Sint-Baafs volgen tijdens hun rondgang in de crypte van de kathedraal een tour in Augmented Reality (AR). Bezoekers hebben hierbij de keuze tussen 2 soorten hardware waarop de AR tour wordt afgespeeld, de Microsoft Hololens 2 en de     iPad Mini 4 van Apple. 

Scholen kunnen tijdens hun bezoek enkel de iPad Mini 4 van Apple reserveren. Andere groepen kunnen hun voorkeur doorgeven via het reservatieformulier. Indien één van beide toestellen tijdelijk niet beschikbaar is, omdat de groep bijvoorbeeld uit meer deelnemers bestaat dan voorzien, dan zal het toestel worden aangeboden dat wel onmiddellijk beschikbaar is. Indien gewenst kan de bezoeker wachten tot zijn voorkeur toestel terug beschikbaar wordt. In geen geval kan dit leiden tot een annulering of terugbetaling van de tickets.


8. AnnulerenDe annulatie moet minstens 3 werkdagen vóór de bezoekdatum in het bezit zijn van de Kathedrale kerkfabriek Sint-Baafs. De annulering moet schriftelijk gebeuren via e-mail. De datum vermeld op de e-mail dient als bewijs. Voor iedere niet geannuleerde reservatie - of indien de groep niet komt opdagen op de afgesproken datum - worden de tickets volledig aangerekend samen met administratieve onkosten die 30 euro bedragen. Facturen worden in volgende verhouding terugbetaald: 
• Meer dan 20 werkdagen vóór de bezoekdatum: 100 % 
• Tussen 19 en 3 werkdagen vóór de bezoekdatum: 50 % 
• Vanaf 3 werkdagen vóór de bezoekdatum: 0 % Er wordt bovendien een bedrag van 30 euro aangerekend voor administratieve onkosten. 9. Betalingsmodaliteiten 


9.1. Storting van het te betalen bedrag
Facturen zijn, tenzij anders vermeld, betaalbaar binnen 30 dagen vanaf factuurdatum, in de valuta van de factuur. Het te betalen bedrag moet ten laatste voor het bezoek worden gestort op het rekeningnummer van de Kathedrale kerkfabriek Sint-Baafs met vermelding van het factuurnummer en de referentie van de reservatie (beiden vermeld op de factuur) op het rekeningnummer vermeld op de factuur.9.2. Betaling aan de kassa 
De groepsverantwoordelijke betaalt eventuele extra tickets tijdens het bezoek aan de ticketbalie. De Kathedrale kerkfabriek Sint-Baafs aanvaardt volgende betalingsmiddelen: euro’s, betaalkaarten (Bancontact), kredietkaarten (Visa of MasterCard). Er wordt slechts één enkele betaling voor de hele groep aanvaard. Scholen worden verzocht het geld van de verschillende klassen op te halen en in één keer te betalen aan de kassa.9.3. Een factuur vragen 
Groepen die hun reservatie plaatsen via het reservatieformulier ontvangen automatisch een factuur na goedkeuring van de offerte. Eventuele correcties die dienen aangebracht te worden na ontvangst van de offerte dienen doorgegeven te worden voor de offerte goedgekeurd wordt. De factuur wordt via e-mail verstuurd en kan na verzending niet meer gewijzigd worden. De groepsverantwoordelijke ontvangt een geldig btw-kasticket voor eventuele extra’s die tijdens het bezoek betaald worden. Er wordt hiervoor geen aparte factuur meer opgestuurd na het bezoek.9.4. Betalingsvoorwaarden 
Bij niet-betaling op de vervaldag van de factuur, worden nalatigheidsintresten aangerekend van 1 % per maand op het openstaande factuurbedrag, per begonnen maand, aangevuld met een schadevergoeding van 10 % van het initiële factuurbedrag, met een minimum van 125 euro. Bij laattijdige betaling behoudt de Kathedrale kerkfabriek Sint-Baafs zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling haar prestaties op te schorten en de groep te weigeren.9.5. Betwisting 
Alle facturen worden geacht te zijn aanvaard wanneer zij niet binnen de 8 dagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven worden betwist. Een klacht schorst de betalingsverplichting niet. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten. Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken van West-Vlaanderen afdeling Brugge exclusief bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

Ontdek het
Lam Gods

Tarieven en informatie ?
Koop hier uw tickets

Cookies

Op onze websites en apps gebruiken wij en derden cookies of gelijkaardige technologieën (kortweg "cookies")
Meer informatie

Instellingen

Zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Registreren informatie over hoe u de site bezoekt.

Houden informatie bij over uw surfgedrag om u relevante advertenties te tonen op andere sites.