privacy

Privacy

Beknopte privacyverklaring

Wie zijn wij?

De Kathedrale Kerkfabriek Sint-Baafs te Gent is onder meer verantwoordelijk voor de ontsluiting van de culturele rijkdom van de Sint-Baafskathedraal in Gent, met het Lam Gods als artistiek hoogtepunt. Dit voor een breed publiek van zowel pelgrims als bezoekers.


Op welke wijze verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren:

- Rechtstreeks van u: de gegevens die u verschaft bij de aankoop van tickets of mail contact tussen u en ons worden door ons verwerkt. 

- Via de cookies op onze website wanneer u onze website bezoekt. Zie daarvoor onze cookie-policy (HYPERLINK TOEVOEGEN)


Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om uw ticketaankoop correct te verwerken. 

Daarnaast bereiden we u graag zo goed mogelijk voor op uw bezoek aan het bezoekerscentrum van de Sint-baafskathedraal en het Lam Gods aan de hand van een begeleidende e-mail.

Indien u hiervoor toestemming gaf, vragen wij u om achteraf een online enquête in te vullen om de bezoekerservaring te optimaliseren. 

Wij geven uw gegevens niet door aan derden.


Uw recht van toegang en controle op uw persoonsgegevens

U beschikt over een recht van inzage van uw gegevens, het recht om deze te verbeteren, een recht op vergetelheid, op beperking van de verwerking, een recht op overdraagbaarheid van de gegevens, u kunt bezwaar uitoefenen tegen de verwerking, en u hebt het recht om niet te worden onderworpen aan besluiten gebaseerd op geautomatiseerde verwerking. 

Uitgebreide privacyverklaring

De Kathedrale kerkfabriek Sint-Baafs te Gent hecht het grootste belang aan uw vertrouwen en de bescherming van uw persoonsgegevens. omgaan. Huidige privacyverklaring beoogt u daarover in detail te informeren.

1. Wie zijn wij?

U verstrekt uw gegevens aan de Kathedrale Kerkfabriek Sint-Baafs, met zetel te Hoofdkerkstraat 1, 9000 Gent, en met als ondernemingsnummer 0211.244.818 (hierna verder ‘Kerkfabriek Sint-Baafs’ genoemd). De Kathedrale kerkfabriek Sint-Baafs is onder meer verantwoordelijk voor de ontsluiting van de culturele rijkdom van de Sint-Baafskathedraal te Gent, met het Lam Gods als artistiek hoogtepunt. Dit voor een breed publiek van zowel pelgrims als bezoekers.

De Kathedrale kerkfabriek Sint-Baafs verkoopt toegangstickets voor een bezoek aan het bezoekerscentrum Sint-Baafs met het Lam Gods. In het kader van deze ticketverkoop verzamelt zij bepaalde persoonsgegevens van de bezoekers. 

De Kathedrale kerkfabriek Sint-Baafs heeft geen afzonderlijke functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

 

2. Op welke wijze verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren.

1) Rechtstreeks van u

De door ons verzamelde gegevens worden voornamelijk door uzelf rechtstreeks aan ons bezorgd. Zo worden gegevens opgeslagen bij ticketaankoop of contactname per e-mail. 

 

2) Via het gebruik van onze website

Wanneer u onze website op www.sintbaafskathedraal.be bezoekt, dan kunt u anoniem over de website surfen en hebt u toegang tot belangrijke informatie zonder dat uw identiteit bekend wordt. 

De Kerkfabriek Sint-Baafs maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. De volledige cookie-policy vindt u op deze pagina:

 

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Het gaat om volgende persoonsgegevens: 

- Persoonlijke contactgegevens: voornaam, familienaam, adres, e-mail, land, taal. Dit zijn de gegevens die u ons zelf verstrekt bij aankoop van een ticket.

- Betalings- en facturatiegegevens: deze gegevens worden opgeslagen om uw bestelling te kunnen verwerken.

- Informatie over het gebruik van onze website en andere toepassingen (e-mails). Deze informatie wordt anoniem gebruikt voor analysedoeleinden.

De Kathedrale kerkfabriek Sint-Baafs heeft niet de intentie om bijzondere of gevoelige persoonsgegevens van de bezoekers te verwerken.

 

 

4. Rechtmatigheid van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op  rechtmatige wijze op basis van de volgende grondslagen:

• Toestemming 

o U geeft uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden; bijvoorbeeld een toestemming om u te contacteren omtrent uw bezoek aan het bezoekerscentrum

o In het geval van min-13-jarigen dient deze toestemming door een persoon met ouderlijk gezag te worden gegeven.

o U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken, zo bijvoorbeeld door u uit te schrijven.

• Uitvoering van de overeenkomst

o Indien u een ticket hebt aangekocht, dient vanzelfsprekend een bepaalde verwerking van persoonsgegevens te worden doorgevoerd met het oog op de afhandeling van deze transactie. 

• Wettelijke verplichting

o Bepaalde verwerking van persoonsgegevens moet worden uitgevoerd met het oog op het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zo bijvoorbeeld boekhoudkundige verplichtingen.

• Gerechtvaardigd belang

o Sommige verwerking wordt aanvaard ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Zo is het de Kerkfabriek Sint-Baafs toegestaan om direct marketing te voeren ten aanzien van de bestaande bezoekers en voor gelijksoortige evenementen. U kunt zich hiervoor evenwel uitschrijven. 

5. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Afhandeling van uw transactie

De Kathedrale kerkfabriek Sint-Baafs verzamelt persoonsgegevens om uw reservering te kunnen behandelen en u voor te bereiden op een bezoek aan de Sint-Baafskathedraal.

Marktonderzoek

Aan de hand van deze gegevens kan ook een tevredenheidsonderzoek of een marktonderzoek worden georganiseerd. U kunt uiteraard kiezen om hieraan niet deel te nemen. 

Profiling

De Kerkfabriek Sint-Baafs maakt een combinatie van de door u verschafte gegevens in combinatie met het gebruik van haar website om u een optimale surfervaring aan te bieden.

6. Uw recht van toegang en controle op uw persoonsgegevens

U beschikt over een aantal rechten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens. Om deze rechten uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar privacy@kerknet.be. Binnen de maand wordt uw verzoek behandeld. Indien op uw verzoek niet kan worden ingegaan, zal de Kerkfabriek Sint-Baafs u de redenen daarvan meedelen.

Recht van inzage 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en uw voorkeuren te beheren, zo bijvoorbeeld inzake mailing. 

Recht op correctie of wissing

U hebt het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren of gegevens te laten wissen. 

Recht op vergetelheid

U hebt het recht te vragen om ‘vergeten te worden’ en te worden verwijderd uit de databank. In sommige gevallen kan deze vraag geweigerd worden, bijvoorbeeld wanneer de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of omwille van een wettelijke verplicthing (bv. voldoen aan fiscale regelgeving). 

Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens die wordt gedaan op basis van de gerechtvaardigde belangen van de Kerkfabriek Sint-Baafs. 

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, wettelijk is toegestaan of uw uitdrukkelijke toestemming heeft. Indien een dergelijk besluit tussenkomt hebt u het recht uw standpunt daarover kenbaar te maken, dit besluit aan te vechten of hiervoor een menselijke tussenkomst te eisen van de Kerkfabriek Sint-Baafs. 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om verstrekte persoonsgegevens te laten overdragen naar een andere verwerker in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm. 

Recht om klacht in te dienen bij de toezichthouder

Indien u bepaalde klachten hebt inzake het privacybeleid van de Kathedrale kerkfabriek Sint-Baafs, dan kunt u zich wenden tot de toezichthouder (Belgische Gegevenseschermingsautoriteit) via de volgende contactgegevens:

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Telefoon: +32 (0)2 274 48 00

Fax:  +32 (0)2 274 48 35

e-mail: contact@apd-gba.be

 

 

 

7. Bewaartermijn van de gegevens

De Kathedrale kerkfabriek Sint-Baafs bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. De Kathedrale kerkfabriek Sint-Baafs heeft de bewaartermijn van de de persoonsgegevens van de bezoekers in het algemeen bepaald op 1 jaar.  

 

8. Beveiliging van gegevens

De Kerkfabriek Sint-Baafs doet alle redelijke inspanningen om haar bezoekers te beschermen tegen onrechtmatige toegang tot of onrechtmatige aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van hun persoonsgegevens.

Daartoe worden onder meer volgende beveiligingsmaatregelen aangewend door de verwerker van de persoonsgegevens:

  • Interne bestanden worden opgeslagen op een locatie waar (enkel) die personen aan kunnen die deze bestanden nodig hebben in het kader van verwerkingen. 
  • Back-ups worden dagelijks genomen en op verschillende locaties bewaard. Deze back-ups worden minimaal 12 dagen bijgehouden om de gegevens te kunnen terughalen in geval van verlies en de continuïteit te verzekeren. 
  • Externe toegang tot de ticketing-applicaties is altijd via een beveiligde url (https-protocol).
  • Firewalls beschermen onze interne netwerken tegen externe toegang.
  • Alle interne systemen zijn of worden voorzien van de nodige EndPoint Protectie (Antivirus/Antimalware/....).
  • Alle communicatie tussen de verschillende ticketingcomponenten loopt over versleutelde verbindingen.
  • Een grondig uitgewerkt intern privacybeleid

 

9. Delen van persoonsgegevens met derden

De Kerkfabriek Sint-Baafs verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden, met uw toestemming of op basis van de overeenkomst met u. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van de Kerkfabriek Sint-Baafs sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

De Kerkfabriek Sint-Baafs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

10. Aanpassingen aan de Privacyverklaring

Bij wijzigingen aan huidige privacy-verklaring stellen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. De nieuwste versie is steeds raadpleegbaar op onze website www.sintbaafskathedraal.be, zodat deze door u kan worden geraadpleegd.

11. Contactname

De algemene gegevens van de Kerkfabriek Sint-Baafs zijn beschikbaar op de website. Indien u vragen of opmerkingen hebt in verband met ons privacybeleid, kunt u best een e-mail sturen naar privacy@kerknet.be.

 

Meest recente update: 16/11/2020

Ontdek het
Lam Gods

Tarieven en informatie ?
Koop hier uw tickets

Cookies

Op onze websites en apps gebruiken wij en derden cookies of gelijkaardige technologieën (kortweg "cookies")
Meer informatie

Instellingen

Zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Registreren informatie over hoe u de site bezoekt.

Houden informatie bij over uw surfgedrag om u relevante advertenties te tonen op andere sites.