Bouwgeschiedenis

Bouwgeschiedenis van de kathedraal.


Het majestueuze gebouw dat we nu kunnen bewonderen kent een eeuwenlange bouwgeschiedenis.

Transmarus, bisschop van Doornik en Noyon zou op deze plaats in 942 een kerkje gewijd hebben aan de heilige Johannes de Doper. Van de hierop volgende Romaanse kerk, die dateert van het midden van de 12e eeuw, vinden onze bezoekers nog sporen terug in de rijk met fresco’s versierde crypte.

Bouwgeschiedenis

Sint-Baafskathedraal Gent © Lukasweb.be

Art in Flanders, foto's Hugo Maertens, Dominique Provost

Gent, in de Middeleeuwen een rijke en machtige stad, kon het zich steeds veroorloven grotere en rijkere kerken te bouwen. Zo werd de Sint-Janskerk in de loop van de 15e en 16e eeuw omgebouwd in de gotische stijl. Ongeveer in het midden van de 16e eeuw had het gebouw uiterlijk de vorm die het nu nog heeft. Maar er waren andere veranderingen op til.

Na de Gentse opstand van 1539 werd onder meer de eeuwenoude Sint- Baafsabdij opgeheven. De abt en monniken van deze abdij werden geseculariseerd en kregen de titel van kanunnik. Hun kapittel ging over naar de Sint Janskerk, die Sint-Bavo als nieuwe patroonheilige kreeg.

In 1559 werd het bisdom Gent opgericht en werd de kerk een kathedraal. Onder de lange rij van herders van het bisdom Gent moet zeker de figuur van de zevende bisschop, Antonius Triest, vermeld worden. Het rijke, barokke interieur van de kathedraal zoals we die nu nog zien draagt zijn krachtige stempel.


Restauratie van de Toren.


Op 7 mei 2013 haalde Bisschop Luc Van Looy één van de loszittende pinakels op tien meter hoogte van de Toren van de Gentse Sint-Baafskathedraal weg. Daarmee zijn de restauratiewerken van de toren symbolisch van start gegaan.De werkzaamheden zullen vijf jaar duren met een kost van 6.300.000 euro.
Ook komt er een print op het zeildoek van de stelling. De aannemer die de werken uitvoert zal een afbeelding van het Lam Gods en verwijzingen naar musea en andere partners afdrukken.

De Vlaamse Overheid (agentschap onroerend erfgoed) financiert ten dele via verschillende restauratiepremies, de restauratiecampagne van de Sint-Baafkathedraal.
www.onroerenderfgoed.be